regulamin


Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki funkcjonowania i korzystania z usługi bezpiecznyklucz.pl

Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorców oraz zakres uprawnień i odpowiedzialności Usługodawcy, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego usługę.

Korzystanie z usugi jest równoznaczne z akceptacją przez Usługobiorcę niniejszego regulaminu.